skip to Main Content
Gebouwen Die Gebruik Maken Van Gebouwautomatisering

Smart Building en de rol van Gebouwautomatisering

Gebouwautomatisering is al geruime tijd een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van gebouwen en speelt een essentiële rol bij het creëren van slimme gebouwen. Het beheert de in het pand aanwezige systemen op basis van meetwaarden in de systemen en in de door het systemen bediende ruimtes. Door toevoeging van slimme systemen en sensoren in en buiten het pand en de toevoeging van externe data kunnen gebouwen efficiënter worden beheerd. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard en de gebruikerservaring worden verbeterd. Een slim gebouw wordt hiermee een gebouw dat is ontworpen om de interactie tussen de gebruikers, technologie en het gebouw zelf te optimaliseren. Een GBS in dit geheel is een geïntegreerd systeem van hardware en software dat de functies van een gebouw beheert en optimaliseert om het energieverbruik te verminderen, de operationele efficiëntie te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met de opkomst van smart buildings is de rol van gebouwautomatisering alleen maar belangrijker geworden.

De positie van een GBS

Een GBS kan verschillende systemen en subsystemen beheren, zoals de verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting, brandbeveiliging, toegangscontrole en beveiliging. Door deze systemen te integreren en centraal te beheren is het GBS het centrale hart van een gebouw en biedt het een breed scala aan voordelen voor gebouweigenaren, beheerders en gebruikers. Smart buildings maken gebruik van geavanceerde technologieën en slimme systemen om de prestaties van het gebouw te optimaliseren. Dit gaat verder dan alleen gebouwautomatisering. Binnen een Smart buildings wordt veelal gebruik gemaakt van Internet of Things (IoT) sensoren, Big Data analyses en Artificial Intelligence (AI) om een breed scala aan gegevens te verzamelen en te analyseren, waardoor betere beslissingen kunnen worden genomen om bijvoorbeeld het energieverbruik van het gebouw te optimaliseren.

Om ervoor te zorgen dat GBS-systemen effectief werken, is het belangrijk om het systeem op de juiste manier te ontwerpen en te installeren. Dit vereist een grondige kennis van de technologieën en processen die betrokken zijn bij de werking van het systeem. Daarom is het essentieel om samen te werken met een ervaren en betrouwbare leverancier van gebouwbeheersystemen.

Waarom een GBS en Smart Building hand in hand gaan

Het GBS speelt ook een belangrijke rol bij het verzamelen en analyseren van gegevens over het gebouw. Het systeem kan gegevens verzamelen over het energieverbruik, de operationele efficiëntie en de gebruikerservaring. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om het gebouw verder te optimaliseren en de prestaties te verbeteren. Door de implementatie van slimme systemen voor HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning), verlichting, beveiliging en andere gebouwgerelateerde systemen, kunnen smart buildings in realtime worden beheerd en worden aangepast aan de behoeften. Door middel van en in het samenspel tussen gebouwautomatisering en een Smart Building kunnen bijvoorbeeld temperatuur- en verlichtingsinstellingen automatisch worden aangepast op basis van de aanwezigheid van gebruikers. Dit zorgt niet alleen voor een betere gebruikerservaring maar ook bijdraagt aan kostenbesparingen. Daarnaast kunnen slimme systemen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit wordt gemonitord en aangepast, wat de gezondheid en het welzijn van gebruikers ten goede komt.

Gebouwbeheersystemen (GBS) zijn dus systemen die het beheer van gebouwen automatiseren en optimaliseren. Ze gebruiken sensoren, software en hardware om gegevens te verzamelen en te analyseren over verschillende aspecten van het gebouw. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om het gebouw efficiënter en comfortabeler te maken, en tegelijkertijd de energiekosten te verlagen en de milieueffecten te verminderen (lees: Smart). Bovendien kunnen GBS-systemen worden geïntegreerd met andere slimme gebouwtechnologieën zoals IoT-apparaten en cloud computing om geavanceerde functies mogelijk te maken.

Een GBS is en blijft essentieel

Gebouwautomatisering is en blijft essentieel voor het beheer van smart buildings en draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en een betere gebruikerservaring. Door de implementatie van slimme systemen en technologieën kan de prestatie van een gebouw worden geoptimaliseerd, waardoor energie- en kostenbesparingen worden gerealiseerd en tegelijkertijd de gezondheid en het welzijn van de gebruikers worden verbeterd. Een GBS kan de operationele efficiëntie van het gebouw verbeteren door het beheer van de systemen te automatiseren en de reactietijd op problemen te verminderen. toegevoegde smart technologie kan in een eerder stadium aankomende problemen signaleren. Ook kan het voorspellend werken waardoor ‘s morgens alleen dat deel van het gebouw zal worden verwarmd dat die dag ook nodig is. Het systeem kan ook een waarschuwing geven wanneer er onderhoud nodig is, zodat problemen snel kunnen worden opgelost voordat ze ernstiger worden.

Een slim gebouw met een GBS kan ook de gebruikerservaring verbeteren door het comfort van de gebruikers te verbeteren. Het systeem kan de temperatuur, verlichting en luchtkwaliteit bewaken en aanpassen aan de voorkeuren van de gebruikers, maar ook kan het GBS toegangscontrole en beveiligingssystemen integreren om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om automatisch deuren te vergrendelen en ontgrendelen op basis van toegangsrechten en beveiligingscamera’s gebruiken om verdachte activiteiten te detecteren.

Gebouwbeheersystemen spelen hiermee dus een belangrijke rol bij het creëren van slimme gebouwen. Ze kunnen helpen om energie te besparen, de operationele efficiëntie te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren. Door het integreren van verschillende systemen en subsystemen en het verzamelen en analyseren van gegevens, kan het GBS een cruciale tool zijn voor gebouweigenaren en beheerders om hun gebouwen te optimaliseren. GBS-systemen zijn hiermee de ruggengraat van Smart Buildings en een belangrijk onderdeel v.w.b. de integratie.

In de toekomst zal de rol van GBS-systemen binnen Smart Buildings waarschijnlijk alleen maar toenemen, zeker naarmate meer gebouwen worden geautomatiseerd en verbonden om nog geavanceerdere taken uit te voeren.

Meer weten? Wij komen graag met je in contact.

Neem contact op            Download het whitepaper