skip to Main Content
Een Smartphone Dat Communiceert Met Smart Buildings

De rol van Internet of Things (IoT) technologie in Smart Buildings

Smart Buildings maken gebruik van ICT en gebouwgebonden technologie om gebouwen efficiënter, duurzamer en veiliger te maken. Om deze technologie te optimaliseren is een belangrijk onderdeel de toevoeging van sensoren of Internet of Things (IoT), een netwerk van apparaten die zijn verbonden met het internet en informatie kunnen uitwisselen. In dit artikel bespreken we de rol van IoT technologie in Smart Buildings en hoe het kan worden gebruikt om de prestaties van gebouwen te verbeteren.

Wat is IoT technologie?

Internet of Things (IoT) technologie is een netwerk van apparaten die zijn verbonden met het internet en die informatie kunnen uitwisselen met andere apparaten en systemen. Deze apparaten kunnen variëren van sensoren en actuatoren tot slimme apparaten en computers. Door deze apparaten te koppelen aan internet en te ontsluiten op het bedrijfsnetwerk, kunnen ze gegevens verzamelen, verwerken en delen met andere apparaten en systemen. Hierdoor ontstaat er een slim netwerk van apparaten die samenwerken om verschillende taken uit te voeren.

IoT in Smart Buildings

IoT technologie speelt een belangrijke rol in Smart Buildings, omdat het kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen en te analyseren die nodig zijn om de prestaties van het gebouw te optimaliseren. Hierbij kunt u denken aan het monitoren van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, energieverbruik en verkeersstromen. Door deze gegevens te verzamelen, kan het gebouwbeheersysteem (GBS) geïnformeerd worden over de prestaties van het gebouw en kan het systeem acties ondernemen om de prestaties te verbeteren. Ook is het mogelijk om vanuit sensoren of de IoT devices efficiëntie te bereiken door benutting & bezetting informatie te faciliteren of de toegang tot het gebouw te automatiseren.

Toepassingen van IoT technologie in Smart Buildings:

IoT technologie kan op verschillende manieren worden toegepast in Smart Buildings. Enkele voorbeelden zijn:

  • Energiebeheer; (IoT) sensoren kunnen worden gebruikt om het energieverbruik in het gebouw te monitoren en te regelen. Hierdoor kan het gebouw efficiënter worden verwarmd, verlicht en gekoeld, wat leidt tot aanzienlijke energiebesparingen.
  • Veiligheid en beveiliging; om het gebouw te beveiligen tegen inbraak, brand en andere gevaren. Hierbij kunt u denken aan slimme deursloten, rookmelders en bewegingssensoren.
  • Verkeersbeheer; worden gebruikt om de verkeersstromen in het gebouw te monitoren en te regelen. Hierdoor kan de bezoekersstroom worden geoptimaliseerd en kunnen wachtrijen worden voorkomen.
  • Onderhoudsbeheer; om het onderhoud van het gebouw te plannen en uit te voeren. Hierdoor kunnen gebouwbeheerders problemen snel oplossen voordat ze groter worden.

Voordelen van IoT technologie in Smart Buildings

Vanuit deze kleine greep v.w.b. de toepassingen, ontstaan er door de inzet van IoT binnen Smart Building de volgende voordelen:

  • Comfort; de technologie kan worden gebruikt en ingezet om het comfort van de bewoners en bezoekers te verbeteren. Door de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit te regelen, kan het binnenklimaat worden geoptimaliseerd voor maximale comfort. Vaak is dit gebaseerd op de aanwezigheidsdata van het gebouw en de waargenomen trends binnen het dataplatform.
  • Kostenbesparingen; de technologie draagt bij en kan leiden tot kostenbesparingen voor gebouweigenaren en -beheerders. Door het energieverbruik te verminderen en het onderhoud efficiënter te maken, kunnen de kosten van het gebouw worden verlaagd.
  • Duurzaamheid; om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren en zuiniger om te gaan met energie, zorgt een IoT-omgeving voor de bevordering van duurzame energiebronnen en de milieuvriendelijkheid vergroten.
  • Aantrekkelijkheid werkgeverschap; faciliteiten en mogelijkheden binnen het gebouw bieden (nieuwe) collega’s een ervaring die nagenoeg niet geëvenaard wordt bij de concullega’s. Een app op een smartphone of tablet kan dienen als bedienpaneel voor de technische systemen in een ruimte, een facilitair systeem kan worden gevoed vanuit een gebouwgebonden of ICT systeem voor de boekingen van een bepaalde ruimte, maar ook voorkoeling aan de hand van de agenda voor een ruimte zoals die in een digitale agenda vermeld staan.

Conclusie

IoT technologie speelt een belangrijke rol in Smart Buildings en kan worden gebruikt om de prestaties van het gebouw te optimaliseren op het gebied van energiebeheer, veiligheid, comfort, kostenbesparingen en duurzaamheid. De infrastructuur ondersteunt dat gebruikers van verschillende organisaties en bedrijfsonderdelen zich vrij kunnen bewegen door het pand en toegang hebben tot informatie en tot voorzieningen van het gebouw. Het platform is flexibel aan te passen in geval van meerdere gebruikers binnen een pand maar ook flexibel voor toekomstige ontwikkelingen. Een Smart Building voorzien van IoT technologie is daarmee dus een gebouw waarin inspiratie, ideeën en innovatie worden gestimuleerd, systemen onderling communiceren, zelfsturend worden en menselijke interactie & ingrijpen steeds minder nodig is.

Meer weten? Wij komen graag met je in contact.

Neem contact op            Download het whitepaper