skip to Main Content
Een Actieve Smart Building

Belangrijke elementen van Smart Building

Het probleem bij veel bestaande gebouwen is dat de huidige bouwtechniek en gebouwgebondensystemen vaak op een eigen platform werken. Dat maakt dat het voor die systemen lastig is om met elkaar te communiceren en gegevens uit te wisselen. Wil je meerdere systemen voor bijvoorbeeld de verlichting, verwarming, toegangsbeheer, ventilatie en airconditioning (HVAC), beveiliging en audio-video apparatuur soepel met elkaar laten samenwerken, dan is het essentieel om over te stappen op één enkel IP-systeem als standaard voor het aansluiten van ICT-en gebouwgebondensystemen. Zo’n gemeenschappelijke infrastructuur, gebaseerd op het IP-protocol, maakt het mogelijk om de complexiteit van verzuilde systemen te verminderen. Andere voordelen: minder kans op veiligheidsrisico’s en meer mogelijkheden om energie te besparen. Daarom is het belangrijk om de strategie niet (alleen) te baseren op de techniek, maar te koppelen aan begrippen als duurzaamheid, samenwerking, uitdagen en inspireren, gebouwbenutting en bezetting of veiligheid. Wie bijvoorbeeld aan de slag wil met een duurzaamheidsambitie, kan dat met Smart Building-technologie realiseren voor het klimaatsysteem, het verlichtingssysteem of met de inzet van energiezuinige apparaten. Door op deze manier de strategie te creëren ontstaat er voor alle betrokkenen een duidelijk beeld hoe je een Smart Building kunt realiseren.

Gedachtegang, geen product

Het is overigens goed je te realiseren dat een Smart Building een gedachtegang is en niet een product dat na aanschaf en implementatie te gebruiken is.
De aanwezigheid van één algemene IP-netwerkinfrastructuur heeft nog andere voordelen. Zo kan de fysieke bekabeling simpeler uitgevoerd worden. Dat is handig om twee redenen. Ten eerste de impact van de bekabeling op het gebouw kan beperkt worden. En ten tweede: het kan tijdens exploitatie verschillende en mogelijk wisselende veranderingen ondersteunen. Eén netwerk biedt daarnaast mogelijkheden om meer en effectiever inzicht te krijgen in het daadwerkelijk functioneren van de systemen. Ook wordt het mogelijk om meer intelligentie te realiseren door systemen op een slimme manier met elkaar te laten samenwerken. En als meer apparaten en sensoren aangesloten zijn op één IP-netwerk is er meer toegang tot nieuwe gegevens/data. Met die gegevens ontstaat dieper inzicht in de dagelijkse gang van zaken van bijvoorbeeld de omgeving en het gebouw.

Overigens, bij de opslag van gegevens/data kan het gaan om ruwe data (een exacte kopie van bron of systeemgegevens) maar ook om getransformeerde data die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld rapportage, visualisatie, analyse en machine learning.

Het uitgangspunt van het Smart Building-concept is dat het elementen en systemen:

  • integreert waar dit mogelijk is, waar dit duurzaamheidsambities ondersteunt, waar dit gebruiksgemak bevordert en;
  • scheidt waar dit nodig is voor het garanderen van de beschikbaarheid van voorzieningen, de betrouwbaarheid of voor het voldoen aan onder meer regelgeving op gebied van informatiebeveiliging.

Kortom, een slim gebouw gaat uit van één algemene IP-netwerkinfrastructuur, waarvan zowel de gebouwgebondensystemen als de ICT-systemen voor gebruikers gebruikmaken.

Meer weten? Wij komen graag met je in contact.

Neem contact op            Download het whitepaper