skip to Main Content
Bespaar Energie Door Van Je Gebouw Een Smart Building Te Maken

Smart Buildings spelen een belangrijke rol bij energiebesparende maatregelen

Het Parijs akkoord, dat in 2015 werd gesloten door 196 landen, heeft als doel de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden en te streven naar een limiet van 1,5 graden Celsius. Dit betekent dat we als wereldgemeenschap ons energieverbruik en CO2-uitstoot drastisch moeten verminderen. Het akkoord roept daarmee op tot drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en vereist energiebesparende maatregelen. Smart Buildings leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van deze doelstellingen.

Energiebesparende maatregelen zijn nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale CO2-uitstoot, dus het verminderen van het energieverbruik in gebouwen is hiermee een belangrijk onderdeel van het realiseren van de klimaatdoelen van het Parijs akkoord. Energiebesparende maatregelen kunnen op vele manieren worden genomen, van kleine aanpassingen in onze dagelijkse routine tot grotere structurele veranderingen.

Smart Buildings bieden hiervoor diverse oplossingen

Een aantal voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn het gebruik van ledverlichting, het verminderen van onnodig stroomverbruik door apparaten uit te zetten of vloerdelen in het gebouw niet te gebruiken, de installatie van zonnepanelen en het gebruik van isolerende materialen om warmteverlies tegen te gaan. Een Smart Building is een gebouw waarbij gebruik wordt gemaakt van deze geavanceerde technologieën om het energieverbruik te optimaliseren. Sensoren meten bijvoorbeeld het lichtniveau, de temperatuur en de luchtkwaliteit in een gebouw en deze data wordt gebruikt om de energievoorziening te regelen. Zo kan bijvoorbeeld de verlichting automatisch uitgeschakeld worden als er niemand in een ruimte aanwezig is, of kan de temperatuur automatisch worden aangepast op basis van de aanwezigheid van mensen in een gebouw. Een Smart Building is dus een gebouw waarin verschillende systemen en apparaten met elkaar verbonden zijn en gegevens uitwisselen. Hierdoor kunnen processen zoals verlichting, verwarming, en ventilatie op elkaar worden afgestemd, waardoor er efficiënter met energie kan worden omgegaan o.b.v. slimme technologieën.

Voordelen Smart Buildings bij energiebesparende maatregelen

Een voordeel van Smart Buildings is dat ze in staat zijn om duurzame energiebronnen te integreren, zoals zonnepanelen en/of windturbines. Deze bronnen van hernieuwbare energie kunnen worden gebruikt om de elektriciteit die nodig is voor het gebouw te produceren, waardoor de CO2-uitstoot nog verder wordt verminderd. Een Smart Building, waar een gebouwbeheersysteem (GBS) onderdeel van is, verzamelt gegevens over de verschillende systemen in het gebouw en gebruikt deze om de energie-efficiëntie te verbeteren. Zo kan het GBS bijvoorbeeld de verlichting en verwarming automatisch uitschakelen wanneer er niemand aanwezig is, het klimaat voor een vloerdeel uitschakelen, waardoor er energie wordt bespaard.

Smart Buildings bieden ook mogelijkheden voor het efficiënter gebruik van energie, bijvoorbeeld door het energieverbruik af te stemmen op de behoeften van het gebouw en haar gebruikers waardoor er minder energie verspild wordt, of het energiegebruik kan worden gemonitord waardoor er snel wordt ingegrepen bij ongewenste energiepieken. Het gebruik van zogeheten slimme thermostaten biedt veel toegevoegde waarde, deze thermostaten kunnen namelijk geprogrammeerd worden om de temperatuur in een gebouw automatisch aan te passen op basis van het tijdstip van de dag en de aanwezigheid van mensen. Dit kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen, omdat er niet onnodig wordt gestookt in lege kamers of dat verlichting blijft branden.

Additionele mogelijkheden

Naast deze specifieke technologieën kunnen Smart Buildings ook bijdragen aan de ontwikkeling van groene energiebronnen. Zo kunnen gebouwen met een dak of gevel (die gericht is op het zuiden) worden voorzien van zonnepanelen, waardoor het gebouw meer zelfvoorzienend wordt op het gebied van energie. Zijn er mogelijkheden om de bronnen van elektrische voertuigen in te zetten om het gebouw te voorzien van haar energiebehoefte, maar ook om de warmte van de ramen op te slaan als restwarmte. Deze technologie draagt bij aan alle overige energiebesparende mogelijkheden waaronder de inzet van natuur/groen aan gevels en ook in de gebouwen, of het gebruik van bouwmaterialen van een energiebesparend karakter. Dus naast het verminderen van de CO2-uitstoot, bieden Smart Buildings additionele mogelijkheden en zorgen ze voor een betere werkomgeving en verhogen ze het comfort van de gebruikers.

Een duurzame en energie-efficiënte toekomst

Samenvattend, Smart Buildings kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Parijs akkoord en het verminderen van onze CO2-uitstoot. Het is daarom belangrijk dat er blijvend wordt geïnvesteerd in Smart Building technologieën en dat deze op grote schaal worden toegepast in de bouwsector. Zo kunnen we samen werken aan een duurzame en energie-efficiënte toekomst en leveren wij een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Meer weten? Wij komen graag met je in contact.

Neem contact op            Download het whitepaper