skip to Main Content
Statistieken Smart Building

Benutting en bezetting meest gehanteerd als Smart Building oplossing

In een tijd waarin hybride werken de norm is, is benutting en bezetting van gebouwen essentieel voor bedrijven om hun werkruimte effectief te benaderen en te beheren. Door slimme technologieën te benutten, kunnen bedrijven inzicht verkrijgen in hun gebruikspatronen en deze informatie gebruiken om optimalisaties aan te brengen op zowel operationeel als duurzaamheidsgebied.

Het concept benutting en bezetting wordt daarmee steeds belangrijker op het gebied van Smart Building oplossingen. Slimme gebouwtechnologie zorgt voor realtime gegevensverzameling met betrekking tot benutting en bezetting. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om de efficiëntie en productiviteit op de werkplek te verbeteren door onderbenutte gebieden te identificeren en oplossingen te vinden, zoals het opnieuw configureren van de indeling van meubels of het implementeren van flexibele planning.

Binnen de Smart Building oplossingen zien wij, zowel op financieel als operationeel vlak, dat het inzetten van benutting en bezetting oplossingen de boventoon voert. Deze technologie vormt echter een beperkt onderdeel van het totaalconcept van smart buildings. Smart buildings zijn gebouwen met geavanceerde technologieën die de mogelijkheden creëren om bijvoorbeeld het energieverbruik te verminderen, goed hostmanship te bevorderen, de veiligheid te verbeteren en samenwerking te stimuleren.

Maak je een start met benutting en bezetting, zorg er dan voor dat de gekozen oplossing en infrastructuur klaar is (Smart Building Ready) om de verdere ontwikkelingen m.b.t. een Smart Building te faciliteren. Meer weten? Wij komen graag met je in contact.

Neem contact op            Download het whitepaper