skip to Main Content
Smart Buildings Langs De Weg

Smart buildings en de nieuwe omgevingswet

Over de nieuwe Omgevingswet is lang gediscussieerd. Het is in 2016 aangenomen in de eerste kamer maar moest nog verder worden ingevuld. De invoering is verschillende keren uitgesteld maar afgelopen maart is er toch groen licht gegeven voor invoering per 1 januari 2024. Het doel van de wet is om het woud van regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu te vereenvoudigen en te bundelen. Het moet leiden tot verbetering en bescherming van de fysieke leefomgeving, waarbij er meer ruimte is voor maatwerk en participatie van burgers en bedrijven. Ook moet de wet zorgen voor een snellere en betere besluitvorming, zodat er meer ruimte is voor innovatie en duurzame ontwikkeling.  In dit kader passen smart buildings heel goed bij de nieuwe Omgevingswet.

Wat zijn Smart buildings eigenlijk?

Wat zijn smart buildings eigenlijk en hoe dragen ze bij aan een duurzamere toekomst? Een smart building is een gebouw dat is uitgerust met geavanceerde technologieën en sensoren, waarmee verschillende systemen en processen in het gebouw worden geoptimaliseerd. Smart buildings worden steeds vaker gezien als een belangrijke factor in duurzaamheid, omdat ze kunnen bijdragen aan energiebesparing en een verminderde CO2-uitstoot.

Energie-efficiëntie

Een belangrijke manier waarop smart buildings kunnen bijdragen aan duurzaamheid is door het optimaliseren van energie-efficiëntie. Slimme technologieën als geautomatiseerde verlichting, temperatuurregeling en ventilatiesystemen maken het mogelijk om energieverbruik te verminderen. Door sensoren en gegevens te gebruiken kunnen deze systemen de energiebehoefte van het gebouw nauwkeurig bepalen en het gebruik van energie afstemmen op de behoeften van de gebruikers en het gebouw. Het gebouw wordt hierdoor niet alleen efficiënter, maar ook comfortabeler en veiliger.

Slimme energiemanagement systemen kunnen ook de energieopwekking en -opslag in het gebouw optimaliseren. Door bijvoorbeeld zonnepanelen en batterijopslag te integreren, kan een smart building de energie die het gebruikt duurzaam opwekken en opslaan. Een nieuwe ontwikkeling hierin is het bidirectioneel laden van elektrische auto’s. Triodos Bank en de gemeente Utrecht zetten hier vol op in. Bidirectioneel laden draagt bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van het energienetwerk en vermindert de CO2-uitstoot van gebouwen.

Data-analyse

Een ander belangrijk aspect van smart buildings is de mogelijkheid om gegevens te verzamelen en te analyseren. Door het gebruik van sensoren en geautomatiseerde systemen kan een smart building gegevens verzamelen over het energieverbruik, de bezettingsgraad, het comfortniveau en de luchtkwaliteit. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om het energieverbruik verder te optimaliseren en om betere beslissingen te nemen over het gebouwbeheer. Gecombineerd met de informatie van andere gebouwen in de buurt leveren ze een betrouwbaar beeld van veranderingen in de omgeving.

Daarnaast kunnen deze gegevens ook worden gebruikt om de gebruikers van het gebouw te informeren over hun energieverbruik en hun gedrag te beïnvloeden. Door real-time feedback en aanmoediging kunnen gebruikers worden gestimuleerd om bewuster met energie om te gaan en zo bij te dragen aan de duurzaamheid van het gebouw.

Voordelen voor organisaties

Smart buildings bieden niet alleen voordelen op het gebied van duurzaamheid, maar ook voor organisaties zelf. Door het gebruik van slimme technologieën kunnen organisaties kosten besparen op energierekeningen en operationele kosten. Bovendien kan een smart building bijdragen aan een betere productiviteit en welzijn van de gebruikers van het gebouw, omdat het comfortniveau en de luchtkwaliteit kunnen worden geoptimaliseerd.

Conclusie

Smart buildings zijn de toekomst van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Met hun geavanceerde technologieën en sensoren kunnen smart buildings bijdragen aan energiebesparing, verminderde CO2-uitstoot en een beter gebouwbeheer. Smart buildings passen heel goed bij de nieuwe Omgevingswet doordat ze bijdragen aan een betere leefomgeving, een betere samenwerking tussen partijen en een snellere besluitvorming. Ze zijn een belangrijk middel om de doelen van de Omgevingswet op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid te bereiken.

Neem contact op            Download het whitepaper